Categories de cursos

CICLE FORMATIU PUBLICITAT ENOLÒGIC

03 Gestió econòmica i financera de l'empresa1

04 Investigació comercial1

05 Treball de camp en la investigació comercial1

06 Llançament de productes i serveis

08 Mitjans i suports de comunicació1

09 Polítiques de màrqueting

11 Anglès

12 Formació i orientació laboral1

15 Productes turístics

16 Tast i cultura vitivinícola

17 Viticultura i enologia
CIÈNCIES NATURALS

Ciències Naturals ESO1

1r ESO6

2n ESO5

3r ESO

Optativa 4t biologia1

Ciències Naturals BATXILLERAT

Ciències per al món contemporani1

Biologia 1r Batxillerat1

Biologia 2n Batxillerat2

Ciències de la terra i medi ambient

2nBatxillerat2
CLÀSSIQUES

Clàssiques ESO

Optativa cultura clàssica 3r ESO

Optativa 4t llatí1

Clàssiques BATXILLERAT

Llatí 1rBatx5

Grec 1rBatx4

Llatí 2nBatx8

Grec 2nBatx1
EDUCACIÓ FÍSICA1

Educació Física ESO

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO3

Educació Física BATXILLERAT1
FILOSOFIA

Filosofia i ciutadania 1rBatx1

Història de la filosofia 2nBatx2

Ètica6
FÍSICA I QUÍMICA

Física/química ESO

AULA OBERTA1

3r ESO2

Optativa 4t Física/química2

Física/química BATXILLERAT

Física 1rBatx1

Física 2nBatx1

Química 1rBatx1

Química 2nBatx1
INFORMÀTICA2
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA2

Llengua Castellana ESO

1r ESO2

2n ESO1

3r ESO4

4t ESO3

Llengua Castellana BATXILLERAT

Llengua castellana i literatura 1r BATX5

Llengua castellana i literatura 2n BATX1
LLENGUA CATALANA I LITERATURA1

Llengua Catalana ESO1

1r ESO3

2n ESO2

3r ESO4

4t ESO3

Llengua Catalana BATXILLERAT1

Llengua i literatura catalana1

Literatura Catalana

OPTATIVES Català2

LITERATURA UNIVERSAL1
LLENGÜES ESTRANGERES

Anglès ESO

1r ESO1

2n ESO1

3r ESO2

4t ESO1

Anglès BATXILLERAT

Anglès 1rBatx1

Anglès 2nBatx1

Francès ESO4

Francès BATXILLERAT6

Alemany1
MATEMÀTIQUES / ECONOMIA1

Matemàtiques ESO

1r ESO2

2n ESO1

3r ESO4

4t ESO1

Matemàtiques BATXILLERAT

Matemàtiques 1r Batxillerat3

Matemàtiques 2n Batxillerat1

Matemàtiques de CS 1rBatx2

Matemàtiques de CS 2nBatx1

Economia BATXILLERAT

Economia1

Economia i org. d'empresa 1r1

Economia i org. d'empresa 2n1
MÚSICA1

Música 1r ESO3

Música 3r ESO1
RELIGIÓ I ALTRES2

Religió i altres 1r ESO

Religió i altres 2n ESO1

Religió i altres 3r ESO

Optativa religió/història de les religions
SOCIALS

Socials ESO

1r ESO1

2n ESO1

3r ESO2

Educació per a la ciutadania

4t ESO2

Educació ètico-cívica2

Socials BATXILLERAT

Història del món contemporani1

Història d'Espanya1

Història de l'art1

Geografia

Sociologia1
TECNOLOGIA

Tecnologia ESO

1r ESO3

2n ESO1

3r ESO2

4t Optativa Tecnologia2

Tecnologia BATXILLERAT

Tecnologia industrial2

Electrotècnica
VISUAL I PLÀSTICA

Visual i plàstica ESO

1r ESO1

2n ESO

Optativa 4t Visual i plàstica

Visual i plàstica BATXILLERAT

Dibuix Tècnic 1r

Dibuix Tècnic 2n
TUTORIA 1r CICLE

1r ESO1

2n ESO3
TUTORIA 2n CICLE1

3r ESO1

4t ESO2
TUTORIA BATXILLERAT

1r Batxillerat1

2n Batxillerat1
ESTADA A L'EMPRESA PER BATXILLERAT1
ERASMUS-GEP1