Subcategories
03 Gestió econòmica i financera de l'empresa
04 Investigació comercial
05 Treball de camp en la investigació comercial
06 Llançament de productes i serveis
08 Mitjans i suports de comunicació
09 Polítiques de màrqueting
11 Anglès
12 Formació i orientació laboral
15 Productes turístics
16 Tast i cultura vitivinícola
17 Viticultura i enologia